Webbplats för litteraturkritik
Webbplats för litteraturkritik

Arkiv

Nya recensioner

photo

James Baldwin: Nästa gång elden

Mio Lindman, 11.10.2019

Ingen kan vara fri innan alla är fria – ett påstående som destillerats ur berömda citat av Fannie Lou Hamer och Audre Lorde. Också i James Baldwins (1924-1987) författarskap är detta en utgångspunkt, ett perspektiv, en låga. Detta gäller inte minst för essäboken The Fire Next Time, som nu finns i bearbetad svensk översättning under…

Läs mera
photo

Mikaela Nyman: När vändkrets läggs till vändkrets

Gungerd Wikholm, 4.10.2019

Två systrar på två kontinenter, den ena på Åland, den andra på Nya Zeeland. Den ena av dem är döende, den andra reser från den sydliga kontinenten till den nordliga för att sitta hos henne på sjukhuset. Septemberljuset faller in i rummet, som just då är alltings centrum: ”droppar av solskenssocker spetsat med morfin”. Mikaela…

Läs mera
photo

Peter Mickwitz: Leksikon. Sett att läsa

Jenny Wiik, 27.9.2019

Den andra halvan av Peter Mickwitz bok Leksikon – Sett att läsa är en essä som handlar om läsning. Han skriver att läsning är ”onaturligt”, det vill säga att det är en mycket krävande handling för våra hjärnor, och att hjärnan inte är biologiskt anpassad för det. En illustration av hjärnan kan man förresten se…

Läs mera
photo

Michel Ekman: Jag tänker på nötskrikor

Tom Karlsson, 20.9.2019

  Michel Ekman är känd som kritiker, forskare och essäist. I och med sin nya bok Jag tänker på nötskrikor träder han också fram som dagboksförfattare. I sina essäer och nu också i dagboksformen tillåter Ekman sig att vara mycket mera subjektiv än i sin verksamhet som kritiker och litteraturforskare. I essäboken ”Utanför tiden” handlade…

Läs mera
photo

Märta Tikkanen: Måste försöka skri-

Ylva Perera, 13.9.2019

”Man vet ju inte ett skvatt av vad man varit med om förrän faxen igen börjar rulla…” skriver Märta Tikkanen till Birgitta Stenberg i december 2004. Det sammanfattar en av huvudfunktionerna med deras brevskrivande väldigt väl: hur de genom skrivandet blir vittnen till både sina egna och varandras liv. Det är den vittnesbörden vi får…

Läs mera

Inhemsk prosa

photo

Michel Ekman: Jag tänker på nötskrikor

Tom Karlsson, 20.9.2019

  Michel Ekman är känd som kritiker, forskare och essäist. I och med sin nya bok Jag tänker på nötskrikor träder han också fram som dagboksförfattare. I sina essäer och nu också i dagboksformen tillåter Ekman sig att vara mycket mera subjektiv än i sin verksamhet som kritiker och litteraturforskare. I essäboken ”Utanför tiden” handlade…

Läs mera
photo

Märta Tikkanen: Måste försöka skri-

Ylva Perera, 13.9.2019

”Man vet ju inte ett skvatt av vad man varit med om förrän faxen igen börjar rulla…” skriver Märta Tikkanen till Birgitta Stenberg i december 2004. Det sammanfattar en av huvudfunktionerna med deras brevskrivande väldigt väl: hur de genom skrivandet blir vittnen till både sina egna och varandras liv. Det är den vittnesbörden vi får…

Läs mera
photo

Matilda Gyllenberg: Det lungsjuka huset

Elisabeth Nordgren, 30.8.2019

Matilda Gyllenbergs debutroman Det lungsjuka huset ger en psykologiskt djup och skarpsinnig inblick i känsliga, sårbara människorelationer, existentiella, psykologiska problem och samhälleliga konflikter i en villamiljö i staden Lockum där grannarna ständigt lurar på varandra. Småningom blir jagberättaren allt mera paranoid Också själva ”det lungsjuka huset” upplevs misstänksamt av bokens jagberättare, en kvinna som via…

Läs mera
photo

Märta Tikkanen: Män kan inte våldtas

Jenny Wiik, 23.8.2019

Märta Tikkanens bok Män kan inte våldtas orsakade debatt 1975, och tydligen var det särskilt kvinnor som reagerade negativt. I nyutgåvan finns en kort introduktion av Tikkanen, där hon skriver att kvinnor i hennes närhet reagerade starkt negativt på hennes ”sliskiga chockroman” och dessutom lät de henne öppet veta hur fel de tyckte hon gjort…

Läs mera
photo

Nadja Andersson, Jonas Forsbacka, Mia Franck, Alva Lobråten, Roh Petas: En liten bok om sexuella trakasserier

Kaj Hedman, 16.8.2019

Det har inte blivit bättre trots #metoo. I varje fall inte hos oss. Sexuella trakasserier och våldtäkter har ökat med 15% år 2018. Övergrepp mot barn, det vill säga ofrivilliga sexuella närmanden och utföranden av sexuella gärningar mot flickor och pojkar under 16 år, har också ökat enligt den statistik som finns tillgänglig. Däremot har…

Läs mera

Inhemsk lyrik

photo

Mikaela Nyman: När vändkrets läggs till vändkrets

Gungerd Wikholm, 4.10.2019

Två systrar på två kontinenter, den ena på Åland, den andra på Nya Zeeland. Den ena av dem är döende, den andra reser från den sydliga kontinenten till den nordliga för att sitta hos henne på sjukhuset. Septemberljuset faller in i rummet, som just då är alltings centrum: ”droppar av solskenssocker spetsat med morfin”. Mikaela…

Läs mera
photo

Nicko Smith: Tvivel

Robin Valtiala, 6.9.2019

Religiös dikt är lika svår att lyckas med som dikt som handlar om sex. I båda fallen är det fråga om mycket privata, oftast starka upplevelser. För att det ska bli läsvärd poesi krävs att författaren gestaltar dem så att de, utan att behöva träffa en direkt analog punkt hos läsaren, gör att hen kan…

Läs mera
photo

Henry Parland: Dikter. Utgivna av Per Stam

Robin Valtiala, 2.8.2019

Genom ett jättelikt arbete lyckas Svenska litteratursällskapet i år med att i tre band ge ut så gott som alla texter som har bevarats av Henry Parland (1908–1930). Band ett som här recenseras innehåller dikter, band två prosa och band tre, som utkommer under hösten, artiklar och kritik. Genrerna var för Parland något töjbart. Bland…

Läs mera
photo

Heidi von Wright: Mellanblad

Robin Valtiala, 31.5.2019

Heidi von Wright är en av mina favoritdiktare. Hennes sjunde samling Mellanblad fortsätter på temat i den föregående som om m från 2016, rummet i sitt mörker och ljus, känslan av att något är för sent eller kanske ännu är möjligt. Mellanblad är ganska renons på metaforer i traditionell mening. Det är en fåordig bok,…

Läs mera
photo

Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång

Barbro Enckell-Grimm, 17.5.2019

Driver han med mig? har jag lust att fråga Oscar Rossi. Nej, det tror jag inte. Däremot tror jag att han vill att jag ska tro att han försöker sätta mig på hal is. Oscar Rossis fjärde diktbok Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång börjar med textsjok i två spalter, spaltraderna går dessutom i…

Läs mera

Utländsk litteratur

photo

Ilija Trojanow: Efter flykten

Elisabeth Nordgren, 5.7.2019

Författaren Ilija Trojanow, född 1965 och hemma från Bulgarien, flydde med sina föräldrar via Jugoslavien och Italien till Tyskland och bor nu i Wien. I collageverket Efter flykten, som innehåller allt från självbiografiska avsnitt till aforistiska, lyriska texter och kortprosa, beskriver Trojanow i de varierande korta avsnitten både flyktingproblematiken, livet efter flykten, ambivalensen i relation…

Läs mera
photo

Vigdis Hjorth: Arv och miljö

Ylva Perera, 28.6.2019

Arv och miljö är en välsittande titel. Med det klassiska begreppsparet från utvecklingspsykologin ringar Vigdis Hjorth omedelbart in koordinaterna för sin roman (utkommen på norska 2016, översatt till svenska av Ninni Holmqvist 2018) som undersöker människors förmåga att förtränga sitt mörker. Romanen handlar dels om ett materiellt arv som ska skiftas mellan fyra syskon. Detta…

Läs mera
photo

Lorenza Foschini: Prousts överrock: Den sanna historien om en litterär passion

Mio Lindman, 7.6.2019

En parfymfabrikör i Paris ägnar stora delar av 1900-talet åt att samla litterära klenoder. Jacques Guérin samlar manuskript och saker som tillhört författare. Han är en enveten och passionerad samlare. En gång under slutet av tjugotalet besökte han läkaren Robert Proust i dennes hem (inredningen ”diskutabel men luxuös”). Robert var bror till Marcel Proust, som…

Läs mera
photo

Sara Stridsberg: Kärlekens Antarktis

Freja Rudels, 10.5.2019

”Gör med mig vad du vill”, säger huvudpersonen Kristina till sin mördare i Kärlekens Antarktis. Sara Stridsbergs roman ställer oss inför människan när hon har gett upp sin vilja, sitt värde, sitt liv. När Kristina sätter sig i en bil med en man som ska ta henne till randen av en sjö, strypa henne, stycka…

Läs mera
photo

Durs Grünbein: Åren på Zoo

Gungerd Wikholm, 3.5.2019

Det är lätt att börja identifiera sig med huvudpersonen, barnet och den unge gossen, i Durs Grünbeins senaste bok på svenska, Åren på Zoo, men det är självfallet en alltför lättvindig och grund läsning. Han skriver fram en kalejdoskopisk värld kring sin uppväxt som äger rum i DDR, bakom en mur, i ett samhälle han…

Läs mera

Facklitteratur

photo

Fredrik Hertzberg: "Mitt språk är ej i orden": Gunnar Björlings liv och verk

Tom Karlsson, 25.1.2019

På ett fotografi från år 1958, kan man se författaren Gunnar Björling stå på stranden i Brunnsparken och stirra ut över havet på fästningen Sveaborg. Jag undrar vad han tänkte på just då. Tänkte han ångestfullt och ångerfullt på fånglägret 1918, där han deltog i de vitas omänskliga hämnd på de röda, eller tänkte han:…

Läs mera
photo

Ebba Witt-Brattström: Kulturkvinnan och andra texter

Mia Österlund, 13.7.2018

Hon sa: Det pågår ett krig. Stör inte. Det är slutstriden. Essäsamlingen Kulturkvinnan, inleds med en återkomst till den könsdialog som litteraturprofessorn och medieprofilen Ebba Witt-Brattström iscensatte i diktsviten Århundradets kärlekskrig (2016). Mottot för samlingen ”Intellektet når sin fulla styrka först när det angriper makten” av Germaine Staël hävdar att förtryck frammanar kapacitet att tänka…

Läs mera
photo

Lydia Wistisen: Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010

Barbro Enckell-Grimm, 8.9.2017

 ellerströms utgåva av Lydia Wistisens (f. 1984) doktorsavhandling Gångtunneln är en konsekvent genomförd vandring i svensk ungdomslitteratur från en tid då begreppet särskild litteratur för den generationen knappt var påtänkt, fram till dags dato (nästan). Titel Gångtunneln är en hänvisning till ungdomen som ett slags mellantid, en gångtunnel, mellan barndom och vuxenhet, men också en…

Läs mera
photo

Tatjana Brandt (red.): Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet

Freja Rudels, 14.7.2017

En utgångspunkt är en plats man lämnar när man börjar tänka, skriver Tatjana Brandt i antologin Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet. Brandt är redaktör för antologin och bidrar med såväl en inledning till helheten som en essä om röster i Tua Forsströms diktsamling Sånger. I essän är utgångspunkten ett med den historiska och…

Läs mera
photo

Eva Borgström: Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1936

Ylva Larsdotter, 28.4.2017

Lesbisk kärlek och lesbiskt begär i svensk skönlitteratur är alltjämt ett tämligen outforskat och marginaliserat ämne inom litteraturvetenskapen. Men dessa nedtystade historier har börjat få komma till tals under senare år. I Finland är litteraturvetaren Rita Paqvalens förtjänstfulla doktorsavhandling Kampen om Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten (Nordica, 2007) en viktig ingång till ämnet…

Läs mera

Övrig litteratur

photo

James Baldwin: Nästa gång elden

Mio Lindman, 11.10.2019

Ingen kan vara fri innan alla är fria – ett påstående som destillerats ur berömda citat av Fannie Lou Hamer och Audre Lorde. Också i James Baldwins (1924-1987) författarskap är detta en utgångspunkt, ett perspektiv, en låga. Detta gäller inte minst för essäboken The Fire Next Time, som nu finns i bearbetad svensk översättning under…

Läs mera
photo

Peter Mickwitz: Leksikon. Sett att läsa

Jenny Wiik, 27.9.2019

Den andra halvan av Peter Mickwitz bok Leksikon – Sett att läsa är en essä som handlar om läsning. Han skriver att läsning är ”onaturligt”, det vill säga att det är en mycket krävande handling för våra hjärnor, och att hjärnan inte är biologiskt anpassad för det. En illustration av hjärnan kan man förresten se…

Läs mera
photo

Anne-Louise Bosmans, Ida Marie Hede, Jila Mossaed m.fl.: Autor Chap I

Barbro Enckell-Grimm, 26.7.2019

Poetik är läran om diktkonsten. Den ideella föreningen Autor Chap har gett ut  sex läckert utformade, lättillgängliga häften med nordiska författares essäer om sin poetik. I häftena är det i huvudsak praktiken och dess olika aspekter som stiger fram. Vilka är de omständigheter som omger skrivandet, som verksamhet? Vilka är de omständigheter som omger skrivandet,…

Läs mera
photo

Karin Erlandsson: Alla orden i mig

Åsa Stenvall-Albjerg, 19.7.2019

Vilken bra titel, tänker jag. Och vilket häftigt omslag. Mot den neonorangefärgade bakgrunden fyller bokstäverna i svart ut hela pärmen, som om de vill spränga sig loss, skrika ut sitt budskap: Jag skriver! Jag skriver! Varje ord i den korta titeln har vikt och betydelse. Det är många miljoner ord som vill komma ut ur…

Läs mera
photo

Mare Kandre: I ett annat land

Kira Nalin, 21.6.2019

I ett annat land är Mare Kandres (1962-2005) debutverk. Boken utkom första gången år 1984, men texten kunde lika gärna vara skriven idag. Kandres prosa är tidlös. Den för läsaren tillbaka till barndomens magiska landskap, där allt är möjligt. Det är som att stiga in genom en portal. Man lämnar nuet bakom sig och drabbas…

Läs mera