Recensioner

Kiiltomato-Lysmasken är en webbplats för litteraturkritik. Lysmasken recenserar i första hand finlandssvensk utgivning, men i viss mån även annan inhemsk, utländsk och översatt litteratur. Vårt gedigna arkiv med recensioner är en skatt vi värnar om. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Töm formuläret

Att osäkra den dubbla blicken

Mio Lindman 3.5.2021

...sådan läsupplevelse som sliter en halvt i stycken är kritikern och litteraturvetaren Tatjana Brandt så bra på att sätta ord på, och visa den existentiella vidden av. För henne står... Läs mer

Att vara bambi – eller övergreppskulturens rottrådar

Mia Österlund 8.11.2019

...Ska du bli författareeeh” trackar Cosmo Brandt, entreprenör i hjärtat, Gusten. Fagerholms interpunktion har undersökts av Alva Dahl. Hennes bruk av fetstil, parenteser, syntax är utsökt och intrikat. I sitt... Läs mer

Och texten, den var min

Mia Österlund 15.2.2019

...av en Tanja Brandt eller en Ulrica Nielsen. Och nu en Ehnholm Hielm. Tankarna om skrivande och kvinnovarat löper som en eld genom essäerna, lägger sig sidledes invid Karolina Ramqvists... Läs mer

Läsandets omtagningar osäkrar betydelsen

Mio Lindman 19.1.2018

Jag blir nästan löjligt ivrig när jag läser litteraturvetaren och kritikern Tatjana Brandts essäsamling. Pricksäkerheten och yvigheten i hennes formuleringar gör mig, det erkänner jag, omtumlad. Det är ingen bok... Läs mer

Tänkandet tar oss bortom utgångspunkten

Freja Rudels 14.7.2017

En utgångspunkt är en plats man lämnar när man börjar tänka, skriver Tatjana Brandt i antologin Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet. Brandt är redaktör för antologin och bidrar... Läs mer

Våra poeter bor inte längre här

Maili Öst 20.10.2014

...förhandsbeställd värld där poeterna är de enda som kräver det som Tatjana Brandt kallar ”dissidentverksamhet” och revolution. Poesin reagerar mot den officiella verkligheten med en evig trotsålder Poesin reagerar mot... Läs mer

Sökandets långsamma språk

Maria Sandin 24.5.2002

...av tvivel. I sina möjligheters centrum bär hon Rem-brandt, nya starka färger och ’hela Noaspektret, speglingar av stora hav och små öar av tillit’. Nu är förnuftet inte längre den... Läs mer

Drömda stränder och tätnande luft

Petra Ljung 4.4.2002

Tatjana Brandt (1975) är verksam som litteraturkritiker i Hufvudstadsbladet och som kolumnist i Ny Tid. Hon har tidigare publicerat diktsviten ’Vandrande ljud i antologin Otal som hon och några andra... Läs mer

Vieritä ylös