Webbplats för litteraturkritik
Webbplats för litteraturkritik

Ledare

photo

När kunniga händer bakbinds

Siri Kolu, 29.8.2019

Ordkonst är nyckeln till läskompetens, men vem som ska betala för den är oklart Under mina tre år som rektor för ordkonstskolan i Vanda fick jag uppdraget att hitta nya sätt att inspirera barn och unga att läsa. Det finns också proffsiga metoder av olika slag, och nya arenor för läsning. Men en större fråga…

Läs mera
photo

Jag vill ju inte vara den som alltid jämför kvinnor med kvinnor

Joonas Säntti, 14.7.2019

Joonas Säntti är den mesta lästa kritikern på Kiiltomato-Lysmasken. Han har skrivit särskilt om queer-litteratur och litteratur skriven av kvinnor. Det blir allt svårare att glömma vilka politiska val man kan läsa in i enskilda ordval då man skriver kritik i dag. Just nu läser jag Zelda, Fitzgerald alltså, och försöker hitta ord som klart…

Läs mera
photo

Den tredimensionella litteraturen

red. Aleksis Salusjärvi, 4.6.2019

Författaren och dramaturgen Aina Bergroth ser prosan  och dramat som olika verkligheter: ”På teatern är det resultatet som räknas” ”Den som skriver prosa kan ha svårt att gestalta de metoder en dramatisk text använder sig av. Prosans mål uppnås i själva texten.  Så är just inte fallet när det gäller pjäser. Att tänka på teater…

Läs mera
photo

Ord och handling

Freja Rudels, 1.4.2019

Vi behöver skönlitteraturens förmåga att leta sig in i det komplexa, att genomskåda förenklingar och visa oss ordet som handling. Nu krävs handling, inte ord, konstaterar en politiker i mitt Facebook-flöde angående klimatförändringen. Budskapet ackompanjeras av beslutsamt korsade armar och en allvarlig blick riktad rätt mot mig. Och ja, klimatfrågan berör givetvis mig. Jag delar…

Läs mera
photo

Mellan nationellt projekt och skräcken för den tomma väggen

Markus Leikola, 27.2.2019

Kulturen och språket är litteraturens mor och far.  Är vi familjens enda barn, det som hemma hos sig har en tom vägg i stället för en bokhylla? Litteraturen i Finland – och inte bara i Finland – har en alldeles särskild ställning som byggare av nationell identitet. Britterna kan sin Shakespeare utantill och ryssarna kan dra…

Läs mera
photo

Den enskilda i gruppens grepp

Heta Pyrhönen, 30.12.2018

I böckerna 2018 koncentrerar sig nationens berättelser på barnens erfarenheter. Finlandia-juryns ordförande Heta Pyrhönen lyfter fram läsuppdragets toppar. ”Jag läser strax så märkvärdigt omärkligt och snabbt och utan att tänka efter så här / ska det också gå till, Angus. Du är det seende ögat och det hörande örat, du är väven som upptar lärdomens…

Läs mera
photo

Den litterära kulturens växande röststyrka

Johanna Osváth, 25.11.2018

  Den finska performativa och auditiva poesins historia är kort men särpräglad. Den första vågen i modern finsk scenpoesi landade på 1960-talet då undergroundrörelsen, som hade sina rötter i den amerikanska happening kulturen utmanade konstens gränser.  Under 1980-talet började man ägna sig åt scenuppföranden och inspelningar med en större regelbundenhet, men en tydlig andra våg…

Läs mera
photo

En resa som börjat bra

Kaila Holma, 14.10.2018

Just nu är det omöjligt – också i Finland – att undgå en av fransk litteraturs mest särpräglade författare. I Norden började det hela långt tidigare, redan på 1980-talet. Från Norge spreds det till de andra grannländerna, år 1991 och 1992 landsteg det i Finland, då W ou le Souvenir d’enfance och Espéces d’espaces gavs…

Läs mera

Teksti ruotsiksi

Arkiv