Lysmasken har blivit uppfräschad! Det mest ögonfallande är de förnyade navigeringsverktygen och att första sidan blivit tvåspaltig.

Men ännu mer har hänt under huden, hela upplägget är reformerat. Innehållet är ändå som förr. Initierade anmälningar, ledare som dryftar aktualiteter i landets litterära liv fortsätter att vara Lysmaskens kärna.

Böckerna kategoriseras från och med nu som ”inhemsk prosa” och ”inhemsk lyrik”, ”utländsk litteratur”, ”facklitteratur” och ”annat”. ”Utländsk litteratur” ersätter det som tidigare kallades ”översatt litteratur”. Där hittar du alltså böcker på svenska som utkommit i Sverige.

På första sidan bredvid omslagsbilden ser du recensionens inledningsfraser. Hela texten kommer du år genom att klicka på bilden eller på recensionens överskrift.

Till höger under ingången till anslagstavlan och de senaste publicerade recensionerna finns en ny spalt ”Arkivfynd”. Där visas tre slumpvis valda recensioner ur arkivet som innehåller mer än tvåtusen texter.

I varje egen kategori visas de tio nyaste recensionerna, och en sökfunktion gör det möjligt att söka recensioner från en särskild månad, från ett visst år eller en speciell kategori. Men man kan också söka på vanligt sätt, via funktionen uppe i högra hörnet.

Nytt är att det blivit möjligt att skriva kommentarer. Kommentarerna har ett eget fält efter varje ledare och recension. Fältet är avsett för specifika kommentarer, vidare debatter måste söka sig till andra fora. Men diskussion kan föras på Facebook, en länk dit finns på Lysmaskens frontsida. Nya recensioner aviseras på Facebook.

Vill du kommentera Lysmaskens nya look, kritisera eller berömma? Skriv i fältet här nedan!