Till Berlin kan man flyga för hundra euro – och det gör många – men det är en stor utmaning att få folk att intressera sig för tysk kultur och litteratur. Därför behövs fortfarande Goethe-Institut som förmedlare av litteratur, fastän Europa känns som om det hela tiden krymper och man elektroniskt kan läsa böcker på olika språk var som helst.

Fastän den tyska kulturen intresserar finländarna har inte en enda tyskspråkig bok funnit bland de tio mest sålda de senaste tio åren, trots att man på den finska bokmarkanden säljer mer översatt skönlitteratur än inhemsk. Men om man letar verk som översatts från tyska till finska i nationalbibliografin Fennica hittar man hundratals varje år. Inget klent resultat om man tänker på Finlands lilla marknad. Fler verk översätts från tyska än t ex från franska.

De flesta översättningarna är fackböcker och reseguider, men också t ex filosofiska verk översätts – ofta är det fråga om nyutgåvor av äldre verk. Största delen är barnböcker, men den högklassiga skönlitteraturen utgör en relativt liten del av utgivningen. Engelskan har inte erövrat utrymme från andra språk bara i skolorna utan också som litterärt källspråk. Kanhända ser man fortfarande tysk litteratur som lite dammig.

När Tyskland var temaland på Helsingfors bokmässa i oktober 2013 visade de tyskspråkiga evenemangens enorma deltagarantal att ett intresse för tysk litteratur exiterar, och att hundratals människor fortfarande kan följa en diskussion på tyska – och gärna gör det. Temaland Tyskland var en stor publiksuccé och både evenemang och författare fick stor uppmärksamhet i medierna.

Fler än 20 tyska författare och sakkunniga på litteraturens område framträdde i mer än 50 evenemang, och man kunde räkna in en publik på sammanlagt ca 4000. Listan på tyska författare var respektingivande. Vi hade bjudit in alla de viktigaste prisbelönta författarna från året innan: Ursula Krechel (Deutscher Buchpreis) Felicitas Hoppe (Büchnerpreis), Klaus-Michael Bogdal (Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung) och David Wagner (Leipziger Buchpreis), som var Goethe-Instituts residensförfattare 2012. Särskilt stolta var vi över att Siegfried Lenz, en levande klassiker, också kom till Helsingfors. Som inbjudare och programkoordinator stor Goethe-Institut Finnland.

Från översättningsstöd till litterära samtal

Goethe-Institut är Tyska Förbundsrepublikens kulturinstitut och det har en världsomspännande organisation. Dess uppgift är att väcka intresse för tyska språket och stöda studier i tyska. Man bedriver ett internationellt kultursamarbete och ger en mångsidig information om tysk kultur, tyskt samhälle och tysk politik. Tyngdpunkten beträffande litteraturen är stödet till översättningar och översättare och information till förlagen och översättarena, litterära evenemang i institutets regi och författarresidensverksamhet i olika städer och Goethe-Instituts eget bibliotek.

Tyskland som tema på Helsingfors bokmässa ger en god uppfattning om det arbete som Goethe- Institut utför på daglig basis som litteraturförmedlare. Koordinationen av tidtabellerna krävde en livlig korrespondens med författare, förläggare, översättare, programledare och andra aktörer, t ex med ambassaderna och mässarrangörerna: man avtalade tidtabeller, bokade flyg och hotell, försökte hålla den rätt snävt tilltagna budgeten – man åkte t o m för att mäta bredden på hotellens dörrar för att försäkra sig om att man kunde röra sig där med rullstol.

Det vanliga tillvägagångssättet att presentera litteratur är olika evenemang i våra egna utrymmen och runtom i Finland i samarbete med olika festivaler eller andra evenemangsarrangörer. Sedan år 2010 har vi arrangerat ”Månadens bok – tysk litteratur i nya översättningar till finska”: tillställningarna har gått på finska för att nå en så stor publik som möjligt. Där deltar i regel en representant för förlaget, översättaren samt en som är insatt i ämnet i att samtal om böckerna och om översättning och utgivning.

Goethe-Instituts andra viktiga uppdrag är att stöda översättning av tysk litteratur till finska. Förlagen har möjlighet att söka understöd för översättning av tyska litterära verk. Översättningsstödet är en del av Tysklands kulturpolitik och programmet har en budget som varierar år från år.

Antalet ansökningar om översättningsstöd och böcker som beviljats understöd i Finland har också varierat under senare år. År 2013 fick åtta verk motta understöd (bl. a av Peter Handke, Yassin Musharbash, Wolfgang Ruge, Anna Katharina Hahn och Stefan Moster).

Goethe-Institut i London ger två gånger i året ut New Books in German, där ett 40-tal böcker presenteras på engelska. Den riktar sig framför allt till förläggare som letar efter intressanta verk att översätta.  Publikationen sänds också till finska förlag och översättare, och man kan fråga efter den på Goethe-Institut i Helsingfors.

Goethe-Institut ger också understöd direkt till översättarna. Man arrangerar årligen översättarseminarier i Tyskland: i Berlin för internationella översättargrupper i samarbete med bl. a Literarisches Colloquium Berlin, och alltid i samband med bokmässan i Leipzig. Under åren har många finska översättare deltagit i seminarierna. Goethe-Institut Finnland ordnar också varje år ett seminarium för finländska förläggare, översättare och studerande i tyska språket och litteraturen, där sakkunniga från Tysklanden ger en översikt över föregående års tyskspråkiga litteratur, dess aktuella motiv och litterära trender.

Goethe-Institut inbjuder också regelbundet tyska författare till Finland.

Allt mer uppmärksammas också dramalitteraturen. År 2013 gav Goethe-Institut Finnland ut en antologi med sex pjäser under titeln Peruskivet – kuusi näytelmää saksankielisiltä näyttämöiltä. Processen som föregick utgivningen visade sig vara en utmärkt metod att hitta nya översättare i samarbete med seminarierna som ordnades på teaterhögskolan och Helsingfors universitet.

Översättarna från tyska blir allt färre, i synnerhet de som kan översätta dramatexer. I år ordnas återigen utbildning för pjäsöversättare under Theatertreffen-festivalen i Berlin, där översättarna får chansen att utbyta tankar i översättarworkshoppar och dessutom lära känna tyskt teaterliv på ort och ställe.

Tyska författare till Finland

Goethe-Institut Finnland inbjuder också regelbundet tyska författare till Finland. Här läser de ur sina verk, samtalar med publiken och ger intervjuer. Incitamentet kan vara en festival eller någon annan tillställning i Finland, t ex utgivningen av en översättning eller en annan aktuell händelse.

Sedan 2009 har Finland årligen tagit emot två tyska författare på ett månadslångt besök, en i Helsingfors, ofta i samarbete med HIAP, och en i Tammerfors, där det tyska kulturcentret och Tammerfors stad ordnar med lägenhet. Fram till nu har Ariane Grundies, Thomas Lang, Ulrike Almut Sandig, Jan Christophersen, Marion Poschmann, David Wagner, Léda Forgó, Annett Gröschner, Jan Böttcher och Norbert Lange. Antje Rávic Strubel tillbringade fem månader i Helsingfors 2012/2013 inom programmet för Helsinki Collegium of Advanced Studies vid Helsingfors universitet, på förslag av Goethe-Institut.

Under sin vistelse i Finland skriver Goethe-Instituts residensförfattare om sina upplevelser i bloggen ”Meet the Germans – Meet in Finnland”. Bloggarna och författaruppträdandena i städerna är populära, för den finska publiken vill veta vad de utländska författarna tänker om Finland. Residensstipendiets syfte är att erbjuda författarna skrivro. Men de kan också bekanta sig med landets kultur och folk i litteraturbranschen.

Residensprogrammet finns förutom i Helsingfors också på andra Goethe-Institut världen över. Sådana konststipendier är vid sidan av honorar för uppläsningar en av författarnas viktigaste inkomstkällor och de gör det möjligt att koncentrera sig på oavbrutet skrivande. Till hösten 2014 har vi bjudit in poeten Nora Gomringer och den tysk-ryska författaren Olga Martynova till Finland.

Låna tyskt material digitalt

För invånare i huvudstadsregionen kan Goethe-Instituts bibliotek erbjuda ett brett utbud av tyskspråkigt material. Där finns de främsta tyska nutidaförfattarana också som ljud- eller e-böcker, verk om kultur och konst, fackböcker, dagstidningar (delvis som nätupplagor) tidskifter (särskilt om kultur och vetenskap), man har internettjänster för besökare och material för studerande i tyska.

Den nyaste tjänsten för finländare med intresse för tysk kultur är Goethe-Instituts elektroniska bibliotek ”Onleihe”: kunder på Goethe-Instituts bibliotek får gratis låna digitalt material på tyska, t ex e-böcker och ljudfiler som kan laddas ner på bestämd tid. På det sättet har också läsare som inte bor i huvudstadsregionen möjlighet att läsa tysk litteratur.

Till målgrupperna hör förutom vanliga läsare också studerande, översättare och förlag, som på detta sätt lätt kommer åt den tyska nutidslitteraturen. På lång sikt kan många böcker nå så många fler läsare, kanske blir de också översatta.

Vi vill nå människor i hela Finland – för att delta i Goethe-Instituts tillställningar behöver man ofta inte ens kunna tyska. Vi vill vara en öppen kulturinstitution som det är lätt att närma sig, dit vem som helst som är vän av litteratur och kultur på tyska kan komma.

Alexandra Stang
Skribenten svarar för litteraturprogrammet på Goethe-Institut Finnland.