Webbplats för litteraturkritik
Webbplats för litteraturkritik

Ledare

photo

Den tredimensionella litteraturen

red. Aleksis Salusjärvi 4.6.2019

Författaren och dramaturgen Aina Bergroth ser prosan  och dramat som olika verkligheter: ”På teatern är det resultatet som räknas” ”Den som skriver prosa kan ha svårt att gestalta de metoder en dramatisk text använder sig av. Prosans mål uppnås i själva texten.  Så är just inte fallet när det gäller pjäser. Att tänka på teater…

Läs mera

Nya recensioner

photo

Iman Mohammed: Bakom träden ryggar

Rosanna Fellman, 14.6.2019

Hjärnsubstans och grönska, med en självklar blandning av kropp och natur inleder Iman Mohammed sin debutdiktsamling Bakom trädet ryggar. En samling med ögon riktade på natur, kvinnlighet, kulturell bakgrund och generationsfrågor. Teman som slängs in i varandra och utgör ett brett spektrum för olika tolkningsmöjligheter. Utgångsläget i Mohammeds diktvärd är kroppens samlevnad med naturen Hjärnsubstans…

Läs mera
photo

Lorenza Foschini: Prousts överrock: Den sanna historien om en litterär passion

Mio Lindman, 7.6.2019

En parfymfabrikör i Paris ägnar stora delar av 1900-talet åt att samla litterära klenoder. Jacques Guérin samlar manuskript och saker som tillhört författare. Han är en enveten och passionerad samlare. En gång under slutet av tjugotalet besökte han läkaren Robert Proust i dennes hem (inredningen ”diskutabel men luxuös”). Robert var bror till Marcel Proust, som…

Läs mera

Inhemsk prosa

photo
Lotta Green

Sabine Forsblom: Betinkan

26.4.2019

I Svenskfinland kom borgåförfattaren Sabines Forsbloms debut, Maskrosguden (2004) som en frisk fläkt av litteratur som beskrev något annat än den finlandssvenska litteraturen till mångt och mycket hittills hade beskrivit. Den rörde sig bland 1...

Läs mera
photo
Rosanna Fellman

Lars Sund: Där musiken började

19.4.2019

Livsdrömmen åker tur och retur från Österbotten till Amerika. Rutten är bekant för författaren Lars Sunds karaktärer. Sund är tidigare känd för romaner som skildrar det österbottniska, med fokus på Jakobstadstrakten. I genombrottsromanen...

Läs mera
photo
Elisabeth Nordgren

Mia Franck: Bombträdgården

12.4.2019

Mia Francks (född 1971) senaste bok, romanen Bomträdgården  rör sig i Sverige, i Kalmartrakten, dit den då åttaåriga Liselott skickats från Finland 1942 som krigsbarn för att undkomma bombningarna i Helsingfors. Liselott, eller Lissu som ho...

Läs mera
photo
Mio Lindman

Mirjam Tuominen: Bliva ingen

22.3.2019

1900-talets litteratur bågnar av beskrivningar av ensamhet. Att vara utstött, utsatt och isolerad, att förbryta sig mot gemenskapen, att för fulla muggar odla outsideridentitet, att länga efter en plats bland människorna, att famla i den mänsk...

Läs mera

Inhemsk lyrik

photo
Robin Valtiala

Heidi von Wright: Mellanblad

31.5.2019

Heidi von Wright är en av mina favoritdiktare. Hennes sjunde samling Mellanblad fortsätter på temat i den föregående som om m från 2016, rummet i sitt mörker och ljus, känslan av att något är för sent eller kanske ännu är möjligt. Mella...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång

17.5.2019

Driver han med mig? har jag lust att fråga Oscar Rossi. Nej, det tror jag inte. Däremot tror jag att han vill att jag ska tro att han försöker sätta mig på hal is. Oscar Rossis fjärde diktbok Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång börj...

Läs mera
photo
Robin Valtiala

Tua Forsström: Anteckningar

15.3.2019

Ett litet barn vid namn Vanessa har dött. Detta är huvudtemat i Tua Forsströms tolfte diktsamling Anteckningar. Hur det gått till kan läsaren bara gissa, och det spelar ingen större roll. Det som aldrig borde hända har hänt och världen blir ...

Läs mera
photo
Rosanna Fellman

Anita Wikman: Därför/Väntrum

28.12.2018

Anita Wikman utkom med diktsamlingarna Därför 1977 och med Väntrum 1979. Dessa verk har 2018 sammanförts i en estetiskt vacker vändbok av Marginal förlag. Därför är uppdelad i tre delar: ”Till mormor”, ”Till min kusin Gunda-Lill i Hels...

Läs mera

Utländsk litteratur

photo
Mio Lindman

Lorenza Foschini: Prousts överrock: Den sanna historien om en litterär passion

7.6.2019

En parfymfabrikör i Paris ägnar stora delar av 1900-talet åt att samla litterära klenoder. Jacques Guérin samlar manuskript och saker som tillhört författare. Han är en enveten och passionerad samlare. En gång under slutet av tjugotalet bes...

Läs mera
photo
Freja Rudels

Sara Stridsberg: Kärlekens Antarktis

10.5.2019

”Gör med mig vad du vill”, säger huvudpersonen Kristina till sin mördare i Kärlekens Antarktis. Sara Stridsbergs roman ställer oss inför människan när hon har gett upp sin vilja, sitt värde, sitt liv. När Kristina sätter sig i en bil m...

Läs mera
photo
Gungerd Wikholm

Durs Grünbein: Åren på Zoo

3.5.2019

Det är lätt att börja identifiera sig med huvudpersonen, barnet och den unge gossen, i Durs Grünbeins senaste bok på svenska, Åren på Zoo, men det är självfallet en alltför lättvindig och grund läsning. Han skriver fram en kalejdoskopisk ...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Jonas Gardell: Till minne av en villkorslös kärlek

5.4.2019

Till minne av en villkorslös kärlek – det låter som en hyllingsskrift till Mamma. Jonas Gardells bok med den här titeln både är en hyllning och är det inte. Läsaren får genast på de första sidorna dyka in i en rondell där ”Jonas Garde...

Läs mera

Facklitteratur

photo
Tom Karlsson

Fredrik Hertzberg: "Mitt språk är ej i orden": Gunnar Björlings liv och verk

25.1.2019

På ett fotografi från år 1958, kan man se författaren Gunnar Björling stå på stranden i Brunnsparken och stirra ut över havet på fästningen Sveaborg. Jag undrar vad han tänkte på just då. Tänkte han ångestfullt och ångerfullt på fån...

Läs mera
photo
Mia Österlund

Ebba Witt-Brattström: Kulturkvinnan och andra texter

13.7.2018

Hon sa: Det pågår ett krig. Stör inte. Det är slutstriden. Essäsamlingen Kulturkvinnan, inleds med en återkomst till den könsdialog som litteraturprofessorn och medieprofilen Ebba Witt-Brattström iscensatte i diktsviten Århundradets kärleks...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Lydia Wistisen: Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010

8.9.2017

 ellerströms utgåva av Lydia Wistisens (f. 1984) doktorsavhandling Gångtunneln är en konsekvent genomförd vandring i svensk ungdomslitteratur från en tid då begreppet särskild litteratur för den generationen knappt var påtänkt, fram till ...

Läs mera
photo
Freja Rudels

Tatjana Brandt (red.): Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet

14.7.2017

En utgångspunkt är en plats man lämnar när man börjar tänka, skriver Tatjana Brandt i antologin Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet. Brandt är redaktör för antologin och bidrar med såväl en inledning till helhe...

Läs mera

Övrig litteratur

photo
Rosanna Fellman

Iman Mohammed: Bakom träden ryggar

14.6.2019

Hjärnsubstans och grönska, med en självklar blandning av kropp och natur inleder Iman Mohammed sin debutdiktsamling Bakom trädet ryggar. En samling med ögon riktade på natur, kvinnlighet, kulturell bakgrund och generationsfrågor. Teman som sl...

Läs mera
photo
Ann-Christine Snickars

Linnea Axelsson: Aednan

29.3.2019

Linnea Axelssons episka dikt Aednan är ett överväldigande verk. För det första rent fysiskt, det är en tjock bok på mer än 700 sidor. Den tar plats. Men tonen är  lågmäld, nästan intim. Aednan tilldelades Augustpriset 2018 och kom ut som...

Läs mera
photo
Ylva Perera

Tuva Korsström: Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström

23.2.2019

Älvan och jordanden är en bok om ett äktenskap som inte blev långt, men som formade ett flertal människors tillvaro. Allra mest, förstås, för barnen som föddes i det. Det är ur det perspektivet som litteraturkritikern och författaren Tuva ...

Läs mera
photo
Mio Lindman

Mirja Unge: Jag går och lever

11.1.2019

Mirja Unge debuterade i slutet av 90-talet med boken Det var ur munnarna orden kom. Redan i den boken etablerade hon sin säregna stil, röst och tonfall – sin egen språkmelodi, kanske man kan säga. Få författare känns igen på satsbyggnaden, ...

Läs mera

photo
Robin Valtiala

Heidi von Wright: Mellanblad

31.5.2019

Heidi von Wright är en av mina favoritdiktare. Hennes sjunde samling Mellanblad fortsätter på temat i den föregående som om m från 2016, rummet i sitt mörker och ljus, känslan av att något är för sent eller kanske ännu är möjligt. Mella...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Oscar Rossi: Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång

17.5.2019

Driver han med mig? har jag lust att fråga Oscar Rossi. Nej, det tror jag inte. Däremot tror jag att han vill att jag ska tro att han försöker sätta mig på hal is. Oscar Rossis fjärde diktbok Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång börj...

Läs mera
photo
Robin Valtiala

Tua Forsström: Anteckningar

15.3.2019

Ett litet barn vid namn Vanessa har dött. Detta är huvudtemat i Tua Forsströms tolfte diktsamling Anteckningar. Hur det gått till kan läsaren bara gissa, och det spelar ingen större roll. Det som aldrig borde hända har hänt och världen blir ...

Läs mera
photo
Rosanna Fellman

Anita Wikman: Därför/Väntrum

28.12.2018

Anita Wikman utkom med diktsamlingarna Därför 1977 och med Väntrum 1979. Dessa verk har 2018 sammanförts i en estetiskt vacker vändbok av Marginal förlag. Därför är uppdelad i tre delar: ”Till mormor”, ”Till min kusin Gunda-Lill i Hels...

Läs mera

Teksti ruotsiksi

Arkiv