Kiiltomato-Lysmasken är ett webbforum för litteraturkritik. Lysmasken värnar om den finlandssvenska litteraturen, men vill också lyfta fram annan glödande litteratur som förtjänar uppmärksamhet. Vårt unika, gedigna arkiv med recensioner är en skatt vi värnar om.

Lysmasken recenserar i första hand finlandssvensk utgivning, men i viss mån även annan inhemsk, utländsk och översatt litteratur. Urvalet av recensioner bestäms av redaktören i samarbete med redaktionsrådet. Lysmasken ansvar inte för icke-beställt material.

 

Redaktionsrådet

Huvudredaktör
Ville Hämäläinen

Redaktör/ Lysmasken
Camilla Lindberg

Redaktionsrådet
Vesa Haapala, författare, universitetslektor i inhemsk litteratur, Vanda

Sanna Nyqvist, fil.dr, litteraturforskare, Helsingfors
Jarkko Tontti, författare, jurist, Helsingfors

Nätverket för kritik
Lysmasken-Kiiltomato upprätthåller ett nätverk som består av över 200 recensenter och andra sakkunniga.

 

Kontaktuppgifter till redaktionen

Camilla Lindberg (Lysmaskens redaktör): camilla.lindberg [ät] lukukeskus.fi

Ville Hämäläinen (Kiiltomato-Lysmaskens huvudredaktör): ville.hamalainen [ät] lukukeskus.fi

 

Läscentrum

Villa Kivi, Fågelsångsvägen 7, 00530 Helsingfors
ISSN 1798-0364

 

Med stöd av

Alfred Kordelin stiftelse och Konstsamfundet