Under vintern och våren har det pågått ett intensivt utvecklingsarbete för oss som arbetar med Kiiltomato–Lysmasken. Den redan lite ålderstigna webbtidskriften som började producera recensioner för ett par decennier sedan, och med litteraturkritikern Ann-Christine Snickars som ivrig initiativtagare, har genomgått en visuell förnyelse.

Men det är mycket mera än så. En utseendemässig förändring handlar aldrig enbart om yttre ting och utseende. Den visuella utformningen är alltid tänkt att utgå från kärnan och innehållet i själva verksamheten. I vår förnyelseprocess har vi tagit fasta på ledorden synlighet, fördjupning och tradition.

Vi valde förstås att fortsättningsvis lyfta fram den magnifika Lysmasken som symboliskt element. Lysmasken är ovanlig och det som utmärker den är dess nattliga lysförmåga som finns i bakkroppens sista leder. Lysförmåga även i lite dystrare tider är viktigt och vår nya slogan lyder: Lysmasken – belyser böcker som förtjänar synlighet. 

Talturen är öppen

Lysmasken ska fortsättningsvis vara en webbplats för litteraturkritik och samtal. Vi inbjuder alltjämt också andra än redaktörerna att delta i själva textproduktionen.

Den här mångfalden av olika röster, utgör förutom böckerna, kärnan i vår verksamhet.

Som helhet har Kiiltomato-Lysmasken närmare 200 skribenter som medverkar mer eller mindre regelbundet. Den här mångfalden av olika röster, utgör förutom böckerna, kärnan i vår verksamhet.

Den nya kategorin Talturen kommer att innehålla texter som har karaktären av ledare och essäer, men också andra reflekterande personliga alster. Texter som påminner om kolumner och insändare ryms med inom samma kategori.

Naturlig tvåspråkighet

Det vi är speciellt glada över är att den nya webbsidan möjliggör ett naturligt umgänge över språkgränserna. Tillsammans med huvudredaktören Ville Hämäläinen och Läscentrums marknadsföringschef Saara Oranen har vi haft ett givande samarbete. Ingenstans och någonsin har någon form av negativa attityder till svenska språket skymtat fram.

I sådana fall där aktuella ämnen speglas, ska inte språket vara det som omöjliggör dialog mellan texterna.

När jag som tillhör minoritetsbefolkningen antagit en viss försiktighet gentemot renodlade tvåspråkiga lösningar, har man från finska sidan applåderat möjligheterna att nu kunna ge synlighet för recensioner på svenska och finlandssvenska författare på den finskspråkiga Kiiltomato.

Vi har ändå gått in för en lösning där vardera språkgruppen bibehåller sin egen identitet och sin egen språksida. Men nu med en helt ny teknisk möjlighet att enkelt kunna lyfta fram den andra språkgruppens texter när det känns motiverat.

I sådana fall där aktuella ämnen speglas av allmän mänsklig karaktär, ska inte språket vara det som omöjliggör dialog mellan texterna. I vissa fall kommer vi som tidigare att även översätta vissa texter.

Kiiltomato-Lysmasken är någonting så unikt i Finland som en tvåspråkig kulturtidskrift.

I korthet betyder det, att när man som läsare tidigare rent bokstavligt varit tvungen att välja sida, den svenskspråkiga eller den finskspråkiga webbsidan, kan vi nu från redaktionens sida låta texter från olika språkgrupper ibland synas sida vid sida.

Det här betyder inte att Lysmasken blir mindre svensk, utan snarare tvärtom. Aldrig är man väl så mycket sitt eget språk som när man speglar sig i ljuset av ett annat språk och en annan kultur. Kiiltomato-Lysmasken är någonting så unikt i Finland som en tvåspråkig kulturtidskrift.

Nytt ljus över arkivet

Ny teknik och ny struktur på webbsidan gör att vi på ett helt nytt sätt kan synliggöra temahelheter och aktuella ämnen. Vi kan nu också synliggöra hela författarskap och lyfta fram inte bara den dagsaktuella boken, utan även böcker från tidigare produktion.

Vi kan låta vår oerhört rika arkivskatt som omfattar cirka 4000 recensioner vara i dialog med nya texter och nya böcker och nya författare. Ett annat viktigt element i all förnyelse som gäller texter som ska publiceras på webben är tillgängligheten för alla målgrupper. Det kan till exempel inkludera synskadade. Också den saken har funnits i åtanke under processens gång.

Men det bästa av allt kommer till sist. Fortsättningsvis ska vi utgöra ett kostnadsfritt alternativ i litteraturdebatten. Det kan ske på grund av goda finansiärer som förstått betydelse av forum som inte är dagsländor utan lysmaskar.

Du får gärna vara i kontakt med oss och komma med synpunkter på hur du tycker att vi lyckas. Talturen är också öppen för dig.

Mejla mig på camilla.lindberg@lukukeskus.fi om du vill belysa något glödande ämne på vår plattform.

Med önskan om trevlig läsning

Camilla Lindberg

Redaktör, Lysmasken

Med stöd av Alfred Kordelins stiftelse, Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.