Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Våren 2000 startade vi vår webbplats för recensioner av mindre spridd litteratur. Vi märkte att det är svårt att definiera ’mindre spridd’. Största delen… Läs mer

Vieritä ylös