Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Bör litteraturvetenskapen alltid föra bort från den fysiska världen i stället för att närma sig den? Alltför ofta har världen i litteraturforskningen varit synonym… Läs mer

Talturen

”Ei sinun tarvitse lähteä Suomeen löytääksesi suomalaisia kirjoja! (Mutta voithan silti käydä siellä). Kirjat saat Finnmarkin maakuntakirjastosta!” (”Inte behöver du åka till Finland för… Läs mer

Talturen

Om litteraturkritikerna i någon mening påminner om författarna är det i det självlärda. Fastän det ordnas kurser t.o.m. på akademisk nivå för bägge inriktningarna,… Läs mer

Talturen

Repertoaren på finska teatrar är indelad i olika fack. I ett finns musikalerna, barnpjäserna och inhemska och utländska klassiker. För modernt europeiskt drama eller… Läs mer

Talturen

Under sina första fem år har Kiiltomato.net-Lysmasken väl funnit sin plats och visat sin oumbärlighet. Lysmasken är också ett bra bevis på att Internet… Läs mer

Talturen

På det litterära fältet fruktar, fördömer och förringar man bilden. Böckerna, litteraturen, texten (elitkulturen) ställs fortfarande emot bilden, den tecknade serien och televisionen (masskulturen). Läs mer

Talturen

Popularisering är ett relativt nytt fenomen inom litteraturforskningen, för ännu för femtio år sedan var forskningen förståelig för i princip vilken bildad läsare som… Läs mer

Talturen

Finland och finländskheten har sina rötter i språket. Hela vår nationella identitet grundar sig på det talade och skrivna språket. I skolorna undervisar man… Läs mer

Vieritä ylös