Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Nuförtiden är jag rätt skeptiskt inställd när jag öppnar böcker av yngre finlandssvenska kvinnliga författare, födda sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Alltsedan Monika Fagerholms… Läs mer

Talturen

Det har snart fått tjugo år sedan jag fick mitt första skönlitterära översättaruppdrag. En länge närd dröm gick i uppfyllelse. Och för den drömmens… Läs mer

Talturen

Kulturexport har varit ordet för dagen på 2000-talet. Man har velat skapa samma möjligheter för konsten som för industrin: man har börjat satsa på… Läs mer

Talturen

Under 2008 mindes man det galna året 1968 – och man levde i märkliga tider. Spekulationskapitalismen är inte vad den varit. Vänstern går från… Läs mer

Talturen

/ Ge mig / de rätta orden / så att jag / kan lära mig trösten.// (Kirsi Kunnas, 1956) Människan har ett starkt behov… Läs mer

Talturen

Under senare år har Finland fått uppleva flera uppseendeväckande incidenter kring den litterära upphovsrätten. I april drog förlaget Karisto in Eija Pilkkiläs bok Kiireisen… Läs mer

Talturen

Vårens tidskriftsruljans är över. Nämnden för understöd för kulturtidskrifter dryftade under april och maj 164 ansökningar och förespråkade understöd mer än hundra. Undervisningsministeriet –… Läs mer

Talturen

Jag mottog ordförandeskapet för Läscentrum inte för att girigt stapla upp förtroendeuppdrag för egen del, utan för att jag efter ett åtagande på sex… Läs mer

Talturen

Jag fick post från förläggaren: två av mina fackböcker skulle makuleras, och man var vänlig nog att ge mig chansen att rädda så många… Läs mer

Vieritä ylös