Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

/ Ge mig / de rätta orden / så att jag / kan lära mig trösten.// (Kirsi Kunnas, 1956) Människan har ett starkt behov… Läs mer

Talturen

Under senare år har Finland fått uppleva flera uppseendeväckande incidenter kring den litterära upphovsrätten. I april drog förlaget Karisto in Eija Pilkkiläs bok Kiireisen… Läs mer

Talturen

Vårens tidskriftsruljans är över. Nämnden för understöd för kulturtidskrifter dryftade under april och maj 164 ansökningar och förespråkade understöd mer än hundra. Undervisningsministeriet –… Läs mer

Talturen

Jag mottog ordförandeskapet för Läscentrum inte för att girigt stapla upp förtroendeuppdrag för egen del, utan för att jag efter ett åtagande på sex… Läs mer

Talturen

Jag fick post från förläggaren: två av mina fackböcker skulle makuleras, och man var vänlig nog att ge mig chansen att rädda så många… Läs mer

Talturen

Litteraturen tillhör allmänbildningen och den fostrar oss till bättre människor. Fastän pedagogiska idéer har växlat, har litteraturundervisningen alltid lutat sig mot dessa påståenden. Men… Läs mer

Talturen

Bildkonstnär Ulla Karttunens utställning i Glogalleriet i Helsingfors hade hunnit vara öppen för publiken bara några timmar när en skara poliser marscherade in och… Läs mer

Talturen

”Vad då för Runebergspris?” frågade en arbetskamrat i kafferummet, när hon hörde att jag var med i nomineringsjuryn. Jag förklarade vilka instanser som ligger… Läs mer

Talturen

Mika Waltari behöver inga apologeter, men det jubileumsår som nu stundar kan han gott behöva. Om syftet är – som det borde – att… Läs mer

Talturen

Under hösten sprattlade en debattunge till på Hufvudstadsbladets kultursida. I ett medvetet provocerande utspel ifrågasatte litteraturkritikern och -forskaren Michel Ekman det mesta i den… Läs mer

Vieritä ylös