Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Under sina första fem år har Kiiltomato.net-Lysmasken väl funnit sin plats och visat sin oumbärlighet. Lysmasken är också ett bra bevis på att Internet… Läs mer

Talturen

På det litterära fältet fruktar, fördömer och förringar man bilden. Böckerna, litteraturen, texten (elitkulturen) ställs fortfarande emot bilden, den tecknade serien och televisionen (masskulturen). Läs mer

Talturen

Popularisering är ett relativt nytt fenomen inom litteraturforskningen, för ännu för femtio år sedan var forskningen förståelig för i princip vilken bildad läsare som… Läs mer

Talturen

Finland och finländskheten har sina rötter i språket. Hela vår nationella identitet grundar sig på det talade och skrivna språket. I skolorna undervisar man… Läs mer

Talturen

Har science fiction längre någon uppgift i en värld där högteknologin ingår i vardagen, åtminstone för en god del av mänskligheten? Läsarna – och… Läs mer

Talturen

Jag råkade läsa en underhållande intervju i en engelskspråkig nättidning, http://www.finpop.net/litterature/markku_eskelinen.php. Den intervjuade var Markku Eskelinen. Så här lyder ett par ställen i översättning:… Läs mer

Talturen

Aale Tynnis ”Balladi runouden merkityksellisyydestä” (Balladen om poesins betydelsefullhet) handlar om antikens rörflöjtblåsare. De avslöjade hemligheten med sitt spel: kung Midas hade åsneöron som… Läs mer

Talturen

När jag för något år sedan hörde vår dåvarande statsminister Paavo Lipponen definiera Europeiska Unionens nordliga dimension blev jag alldeles kall. Den nordliga dimensionen… Läs mer

Vieritä ylös