Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Blogg

Under vintern och våren har det pågått ett intensivt utvecklingsarbete för oss som arbetar med Kiiltomato–Lysmasken. Den redan lite ålderstigna webbtidskriften som började producera recensioner… Läs mer

Talturen

Ljudboksmarknaden växer explosionsartat och det har också satt sina tydliga spår inom den finlandssvenska litteraturen. I år när förlaget Schildts & Söderströms firar sitt 130-årsjubileum… Läs mer

Talturen

Under de senaste femton åren har jag arbetat med kulturkritik och kritiker i olika konstellationer. Under ett drygt decennium ansvarade jag för kulturbevakningen på tidningen… Läs mer

Talturen

Kiiltomato-Lysmasken grundades under en inspirerande tid. Webben var redan vardag, men hade ännu inte smidigt kopplats ihop den sociala biten. Mobilerna gjorde insteg, men det… Läs mer

Talturen

Skolornas litteraturundervisning har varierat mycket under årtiondenas gång. Vill man främja ungas läsande behöver man också forskningens stöd.  Jag minns när jag småningom började ta… Läs mer

Talturen

Kalle Päätalo erkände kvinnans värde, men som människa och som romanperson var han bristfällig och felbar. I höst har jag fått tala mycket om en… Läs mer

Talturen

Ordkonst är nyckeln till läskompetens, men vem som ska betala för den är oklart Under mina tre år som rektor för ordkonstskolan i Vanda fick… Läs mer

Vieritä ylös