Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Under sina resor runt om i världen har personalchefen Camilla Karlsson sett många boklådor och bokhus. Inspirerad av dem lät hon uppföra ett eget utanför… Läs mer

Essäer

Anne på Grönkulla är en av våra mest kända och älskade ungdomsboksgestalter. Nyligen kom en svensk nyöversättning, och Anna Remmets reflekterar över ett starkt flickporträtt… Läs mer

Vieritä ylös