Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Kalle Päätalo erkände kvinnans värde, men som människa och som romanperson var han bristfällig och felbar. I höst har jag fått tala mycket om en… Läs mer

Talturen

Ordkonst är nyckeln till läskompetens, men vem som ska betala för den är oklart Under mina tre år som rektor för ordkonstskolan i Vanda fick… Läs mer

Talturen

Författaren och dramaturgen Aina Bergroth ser prosan  och dramat som olika verkligheter: ”På teatern är det resultatet som räknas” ”Den som skriver prosa kan ha… Läs mer

Talturen

Vi behöver skönlitteraturens förmåga att leta sig in i det komplexa, att genomskåda förenklingar och visa oss ordet som handling. Nu krävs handling, inte ord,… Läs mer

Talturen

I böckerna 2018 koncentrerar sig nationens berättelser på barnens erfarenheter. Finlandia-juryns ordförande Heta Pyrhönen lyfter fram läsuppdragets toppar. ”Jag läser strax så märkvärdigt omärkligt och… Läs mer

Talturen

  Den finska performativa och auditiva poesins historia är kort men särpräglad. Den första vågen i modern finsk scenpoesi landade på 1960-talet då undergroundrörelsen, som… Läs mer

Talturen

Just nu är det omöjligt – också i Finland – att undgå en av fransk litteraturs mest särpräglade författare. I Norden började det hela långt… Läs mer

Talturen

Finländarna är föregångare när det gäller läskompetens, men vi brottas ändå med samma problem som andra västländer. Vi får inte ta på oss skygglappar. Läs mer

Vieritä ylös