Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Författaren och dramaturgen Aina Bergroth ser prosan  och dramat som olika verkligheter: ”På teatern är det resultatet som räknas” ”Den som skriver prosa kan ha… Läs mer

Talturen

Vi behöver skönlitteraturens förmåga att leta sig in i det komplexa, att genomskåda förenklingar och visa oss ordet som handling. Nu krävs handling, inte ord,… Läs mer

Talturen

I böckerna 2018 koncentrerar sig nationens berättelser på barnens erfarenheter. Finlandia-juryns ordförande Heta Pyrhönen lyfter fram läsuppdragets toppar. ”Jag läser strax så märkvärdigt omärkligt och… Läs mer

Talturen

  Den finska performativa och auditiva poesins historia är kort men särpräglad. Den första vågen i modern finsk scenpoesi landade på 1960-talet då undergroundrörelsen, som… Läs mer

Talturen

Just nu är det omöjligt – också i Finland – att undgå en av fransk litteraturs mest särpräglade författare. I Norden började det hela långt… Läs mer

Talturen

Finländarna är föregångare när det gäller läskompetens, men vi brottas ändå med samma problem som andra västländer. Vi får inte ta på oss skygglappar. Läs mer

Talturen

Enligt Nobels bestämmelse bör litteraturpriset gå till verk som har ”det utmärktaste i idealisk rigtning”. Hur har snillena i Svenska Akademien tolkat detta i världslitteraturens… Läs mer

Talturen

Vad är det viktiga? Kanske just det som världen  inte uppmuntrar barn eller vuxna till just nu: koncentration. Den som strider i dag strider mot… Läs mer

Talturen

För en författare finns inga entydiga kriterier för plagiat. Litterära förfalskningar är särskilt intressanta som kulturyttringar. På olika håll i Finland pågår som bäst rättegångar i… Läs mer

Vieritä ylös