Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

  Den finska performativa och auditiva poesins historia är kort men särpräglad. Den första vågen i modern finsk scenpoesi landade på 1960-talet då undergroundrörelsen, som… Läs mer

Talturen

Just nu är det omöjligt – också i Finland – att undgå en av fransk litteraturs mest särpräglade författare. I Norden började det hela långt… Läs mer

Talturen

Finländarna är föregångare när det gäller läskompetens, men vi brottas ändå med samma problem som andra västländer. Vi får inte ta på oss skygglappar. Läs mer

Talturen

Enligt Nobels bestämmelse bör litteraturpriset gå till verk som har ”det utmärktaste i idealisk rigtning”. Hur har snillena i Svenska Akademien tolkat detta i världslitteraturens… Läs mer

Talturen

Vad är det viktiga? Kanske just det som världen  inte uppmuntrar barn eller vuxna till just nu: koncentration. Den som strider i dag strider mot… Läs mer

Talturen

För en författare finns inga entydiga kriterier för plagiat. Litterära förfalskningar är särskilt intressanta som kulturyttringar. På olika håll i Finland pågår som bäst rättegångar i… Läs mer

Talturen

Ett mindre förlag bygger på sin ägares personlighet, i de större finns fler ansikten och synvinklar. Jag tänker inte skriva om vikande försäljningssiffror, inte om… Läs mer

Talturen

  Förhållandet mellan litteraturen och radion skulle kunna liknas vid den finländska backhoppningen. Först slirade man råddhågat utför, sedan hoppade man högt, och för ett… Läs mer

Talturen

Suomen kirjailijaliitto, författarförbundet i Finland, fyllde 120 år i år. Finland har förändrats radikalt under de senaste decennierna, men förbundets främsta uppdrag – att förbättra… Läs mer

Talturen

Vid sidan av läskunnighet brukar man tala om visuell läskunnighet, men låt oss också lägga till den akustiska läskunnigheten i portföljen. Nians spårvagn viker av… Läs mer

Vieritä ylös