Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

På olika sätt inspirerande, upplevelserikt, analytiskt utmanande och tankemässigt kanske mest spännande har vissa nyskapande litterära verk varit i fjolårets omfattande skönlitterära bokutgivning. En… Läs mer

Talturen

Enligt preliminära uppgifter sjönk bokförsäljningen 2013 betydligt i jämförelse med året innan. Den här sjunkande trenden har fortgått under flera år. Vad är det… Läs mer

Talturen

Som ung och entusiastisk studerande var jag starkt av den åsikten att filmer som baserade sig på böcker i sig var ett bevis på… Läs mer

Talturen

Antologin Murhamystiikka, med undertiteln Okkulttisia etsivätarinoita (Mordmystik. Ockulta detektivhistorier), redigerad av Tuomas Saloranta och Jyrki Pitkä, har uppnått sitt första delmål på crowd funding-sajten… Läs mer

Talturen

Världslitteraturen börjar i en övärld. Odysséns berättelse om en hemkomst utgörs av en räcka av episoder som utspelar sig på öar: och knappt har… Läs mer

Talturen

För varje dag som går ter sig dagstidningen allt mera sentänd, där den kommer med sina gårdagsnyheter. Ändå har många tidningar klarat denna utmaning… Läs mer

Talturen

Då jag inte kan generalisera får jag ta till bekännelser. Men innan jag bekänner, kan ni gissa från vilket år följande föredömligt generaliserande prismotiveringar… Läs mer

Vieritä ylös