Opinion

Här hittar du texter som hör ihop med det litterära samtalet. Det kan handla om olika talturer av utomstående skribenter, samt redaktionen. Texterna kan vara analytiska, reflekterande eller mer ställningstagande texter kring högaktuella teman. Det kan också vara essäer. Du kan begränsa din sökning enligt dessa kategorier.

Begränsa sökningen

Talturen

Eftersom världen kan vara tömd på betydelser måste vi läsa, skriva, tala och lyssna den full av betydelse. För ungefär ett år sedan skrev jag… Läs mer

Talturen

Walt Whitman skapade sitt livsverk genom att bearbeta ett enda verk under en lång tid – och han landade i litteraturhistorien. I januari 1892 publicerades… Läs mer

Talturen

Ungefär hälften av årskullen i högstadiet går vidare till yrkesutbildning, och deras språkkompetens är ofta svag. När man talar om nedgången i språkkompetens i yrkesskolorna… Läs mer

Talturen

Jag var tjugotre när min far till slut lyckades supa ihjäl sig. Mamma hade dött i cancer redan tio år tidigare, så jag… Läs mer

Talturen

Jag märker att jag allt oftare tänker på vem kritikerna skriver för. Som nybörjare i mitten av 1990-talet gjorde jag inte… Läs mer

Talturen

På försättsbladet till vår reformator Mikael Agricolas ABC-bok, Abckiria, finns en dikt som samtidigt definierar och dryftar det mänskligas värdighet och etos; den… Läs mer

Vieritä ylös