I sin nyaste bok Vägen heter Ryssland, En resa från S:t Petersburg till Moskva gör YLE:s svenska medarbetare i S:t Petersburg, journalisten, författaren Anders Mård, en mycket mångsidig, personlig och intressant resa in i den ryska historien och nuet, in i olika städer och landsbygden, där hän möter och pratar med en massa människor. Tidigare har Anders Mård bland annat skrivit reportageböckerna Tallinn –sagostadens revansch (2007) och Tillbaka till Viborg (2005) och S:t Petersburg – metropolen runt hörnet (2003).

I den essäistiskt formade reportage- och reseberättelsen rör sig Anders Mård (f. 1968), som sedan 2002 är bosatt i S:t Petersburg och gift med en ryska, inte bara i nuet utan gör tankeväckande paralleller till det förflutna Ryssland och gör jämförelser mellan Putins Ryssland och Sovjetunionen, samhällsutvecklingen och de förändrade ekonomiska strukturerna.

Under den 697 kilometer långa bilresan mellan S:t Petersburg och Moskva passeras småstäder och byar där befolkningen kämpar hårt för att klara sig i vardagen

Under den 697 kilometer långa bilresan mellan S:t Petersburg och Moskva längs riksväg M10 besöker Mård bland annat småstäder och byar där befolkningen kämpar hårt för att klara sig. Förutom de skarpa, kritiska reflektionerna som Mård delar med sig lyckas han också skapa stämningsmättade ögonblick och delger läsaren sina estetiska upplevelser och sitt eget ambivalenta, kluvna förhållande till dagens Ryssland och det som händer där – inte minst till korruptionen inom makteliten, nationalismen, den ökade isolationismen och den enväldiga politik som Putin bedriver:

Det offentliga Ryssland har inte moderniserats utan fortsätter glatt en auktoritär sovjetisk tradition. Det gäller till exempel armén, polisen, säkerhetstjänsten, domstolsväsendet och kriminalvården. Det som oroar är klyftan mellan de här två världarna och det faktum att president Putin prioriterar de sovjetiska strukturerna.”

I Aleksandr Radisjtjevs fotspår

I praktiken, skriver Mård, existerar det ingen politisk konkurrens i landet utan Ryssland är mer eller mindre en enpartistat. Dessutom delar Mård med sig av sina gedigna historiska kunskaper, gör jämförelser mellan dagens Ryssland, Sovjetunionen och Tsarryssland, bristen på relation till den egna historien, isolationismen. Mård presenterar också spännande, kritiska författare från århundraden tillbaka, bland annat Aleksandr Radisjtjev (1749-1802) som år 1790 skrev den mest legendariska reseskildringen om M10, En resa från Petersburg till Moskva.  Enligt Mård var Radisjtjev ”den första att skriva kritiskt om tsarväldet, livegenskapen, godsägarnas grymhet, ståndssamhället, censuren och korruptionen. Han fick också betala ett högt pris för sina åsikter. När boken kom ut var det ryska samhället i kris. Utsugningen av bönderna hade nått sin kulmen”.

Mård delar med sig av sina gedigna historiska kunskaper, gör jämförelser mellan dagens Ryssland, Sovjetunionen och Tsarryssland

Katarina den stora, rikets kejsarinna dömde Radisjtjev till döden. Men tack vare Rysslands fred med Sverige senare samma år benådades han. I stället fick han tio års förvisning till Sibirien. ”Också anarkismens ledare, Michail Bakunin (1814-1876) presenteras i kapitlet ”Prjamuchino”, namnet på den by där adelsfamiljen Bakunins gamla herrgård finns. Guiden Ljudmila Ilinitjna berättar:

”…anarkismen och Bakunin är ett bortglömt tema i det politiska livet i dagens Ryssland. Men jag slutar aldrig att förvånas över ryssarnas anarkistiska relation till staten. I dagens Ryssland pågår det ett ständigt ställningskrig mellan medborgarna och myndigheterna”.

På sin resa längs riksvägen passerar Mård även Putins hemby Turginovo där all den mark som hör till Putin är inhägnad. I staden Tjudovo finn en enda sevärdhet och det är den samhällsskildrande författaren Nikolaj Nekrasovs (1821-1878) gamla jaktstuga. Nära staden Valdaj ligger Stalins gamla sommarresidens, en datja som nu är en del av ett sanatorium.

Konkurrensen mellan huvudstäderna

Anders Mård gör också fängslande jämförelser mellan storstäderna S:t Petersburg och Moskva, de olika mentaliteterna, skillnaderna i arkitekturen och kulturlivet som enligt honom har blivit ”fattigare och försiktigare” i S:t Petersburg medan däremot det bästa utbudet finns i Moskva. ”Petersburg bjuder på klassisk musik, opera, balett och konstutställningar i världsklass men den som letar efter nya former stöter genast på problem.” Mård stöter också på en superdyr, lyxig villaförort till Moskva, Millennium Park, där moskvaeliten isolerar sig.

Ett tema i den personliga reseberättelsen är också författarens relation till dagens Ryssland och den besvikelse han känner

Ett tema i den personliga reseberättelsen är också författarens relation till dagens Ryssland och den besvikelse han upplever gällande totalitarismen, korruptionen och yttrandefriheten. Huvudparten av medierna är i regimens händer och det inverkar förstås på hur Europa och den övriga världen presenteras i negativa ordalag. Nationalismen är stark och det syns i medieutbudet. I Mårds identitetskamp beträffande sitt förhållande till Ryssland kommer också olika sidor av Ryssland fram, den ryska människan och uppfinningsrika detaljer rörande det dagliga livet.

Anders Mård trivs inte längre riktigt bra i det nya Ryssland, jämfört med tidigare, men slutar ändå sin bilresa med orden:

”Det är med en viss nervositet som jag börjar sätta punkt för min resa. Vägen tar snart slut och bilden av ”Ryssland” börjar ta form. Det som oroar mig är att publiken får för sig att det här är en objektiv rapport om det sanna Ryssland. Det är det inte. I stället är boken ett försök till en saklig och ärlig berättelse som mest bara avslöjar min personliga syn på Ryssland”.

Dela artikeln: