Anita Wikman utkom med diktsamlingarna Därför 1977 och med Väntrum 1979. Dessa verk har 2018 sammanförts i en estetiskt vacker vändbok av Marginal förlag. Därför är uppdelad i tre delar: ”Till mormor”, ”Till min kusin Gunda-Lill i Helsingfors” och ”Därför att”. Väntrum är likaså uppdelad i tre delar där den första är namnlös, och sedan följer de två andra: ”Ögonblick” och ”Som att längta hem”. Wikmans Österbottniska rötter framkommer i båda samlingarna och förutom ursprung fokuserar dikterna på arbete, kvinnoroll och 1970-talets politik.

Därför att

Därför skildrar den förlegade kvinnorollen, Österbotten under 70-talet och förtrycket som arbetarklassens höjda röster kämpar mot. Ordet därför i diktsamlingen är måhända svaret på frågan ”Varför revolution?”. Svaret som Wikman bygger upp systematiskt är ur ett österbottniskt arbetarklassperspektiv.

Vardagens arbete beskrivs konkret genom bilder som: ”Långsamt/ medan dieseloljan i deras maskiner/ flyter trögt och världsavgörande,/ stryps bönderna.”

Arbetet är i Därför lika med identitet, en arbetaridentitet där människovärdet definieras i de pengar som förtjänas

Arbetet är i Därför lika med identitet, en arbetaridentitet där människovärdet definieras i de pengar som förtjänas. De sista dikterna i Därför är konkreta, utan omskrivningar av arbetet och rollerna. Dikterna framför rätt och slätt hur det känns att vara förtryckt. Liksom tredje dikten från slutet på sid 54 konstaterar varför:

Därför
att intet skapat får förnekas
måste också vi, den gråa massans
vardagsmänniskor höja våra röster.
Torftigt kan det höras, ovant är det,
rodnaden kan flamma våra kinder
såsom skuggor av det gamla arvet.
Vi får ändå inte tveka. Den stora
massans allvarsröster måste höras.

Det är dags för jämlikhet för de röster som inte fått höras förr, diktjaget förmedlar bestämt att förtrycket nu ska vara loppu slut.

Samlingen avlutas med den slagkraftiga meningen ’Obevekligt kommer det att ske’

Därför avlutas med den slagkraftiga meningen ”Obevekligt kommer det att ske”. Vilket syftar på hur systemet kring patriarkala och ekonomiska strukturer kommer att falla när rösterna äntligen vågar tala och stå emot förtrycket.

Kvinnans väntrum

I Väntrum beskrivs smärtan som bara en kvinnas underliv kan orsaka och de rum som kvinnor möts i för att hantera denna smärta. Liksom i Därför, som bygger upp arbetarrealitet och österbottnisk vardag, utökas dessa teman till känslorna runt dem. Väntrummen är både väntrummet i sjukhuset där kvinnorna skapar gemenskap, och det väntrum som arbetarklassen satt sig i när de kräver bättre levnadsförhållanden.

Väntrummen är både väntrummet i sjukhuset och det väntrum som är arbetarklassens

Ur mitt unga vänsterfeministiska perspektiv är Wikmans nyutgåva en samling som står för grunden i de tankegångar jag själv anammat. Wikmans dikter skälver och ber, samtidigt som de är slagkraftiga och chockerande. Vissa av dikterna i Väntrum är ännu ur samtida mått tabubelagda. I första delen framkommer ett ouppfyllt feministiskt ideal som under de senaste åren diskuterats allt mer, men som inte fått någon allmän konkret lösning. Andra dikten i samlingen framför nämligen följande tanke:

”När jag byter bindor minns jag att jag aldrig hört någon framföra ett lagförslag om gratis mensskydd smärtlindring enkom för menstruationssmärtor och rätt till sjukledighet.”

Att en sådan tanke skrivs ut i en diktsamling år 1979 och att ett sådant lagförslag fortfarande inte uppdagats visar på att feministisk poesi ännu behövs.

Wikmans dikter är ur det feministiska perspektivet fortfarande aktuella

Wikmans dikter är ur det feministiska perspektivet fortfarande mycket aktuella och den tankegång som diktjaget framför är relaterbar för en ung kvinna som mig. Att Wikman vann priser och fick berömmelse för Därför och Väntrum är inte förvånansvärt, tvärtom, det skulle ha varit underligt om samlingarna gått förbi obemärkt.

En finlandssvensk längtan

Man kan se Därför som grunden till en finlandssvensk önskan och Väntrum som påbyggnad till en längtan inför en sådan värld. En värld där socialistiska tankar och samhällskritik utökas stadigt för var dikt. I Väntrum har tanken om rättvisa och jämlikhet dock ebbat ut till en hopplöshet hos vissa röster som diktjaget beskriver. Hopplösheten kring den ideala värld de eftersträvar gör att alla inte vågar öppna munnen. Det existerande förtrycket sitter så hårt i människorna att de måste flytta bort från efterkrigsgenerationens Finland, bort till möjligheternas Sverige.

Språket är konkret och blandar fraser som ’livmoderframfall’ och ’fattigdomens beskurna möjligheter’

Påfallande med Wikmans finlandssvenska dikter är att de just är finlandssvenska dikter som inte innehåller metaforer med någon tall vid havet. Wikmans språk är rätt konkret för att vara poesi och hon blandar fraser som ”livmoderframfall” och ”fattigdomens beskurna möjligheter” i samma samling för att beskriva det råa liv som hennes röster lever.

När jag läser dessa dikter om gynekologiska besök och arbetarna som cyklar med sina mjölkflaskor till arbetet blir jag nostalgisk, trots att jag föddes mer än femton år efter att dikterna utkom. Den tankegång jag antagit angående politik baserar sig på tankar som skapats mycket tidigare än jag, bland annt tankar som finns i Därför & Väntrum. Varför nyutgåvan utkommit har att göra med Wikmans tematik som verkar vara ständigt aktuell. Jag skulle inte kunna tänka mina socialistiska tankar om inte dikter som Wikmans först beträtt vägen. Längtan till gratis mensskydd fortsätter, därför att.

 

 

Dela artikeln: