Sommarläsning får gärna vara lättsam, spännande och anknyta till karaktäristiska landskap som hör sommaren till. Mysteriet på Prästön är typisk litteratur för hängmattan och loja lässtunder.

I Wilma Möllers tredje roman Mysteriet på Prästön befinner sig huvudpersonerna Arvid och Zacke på ett ridläger på skärgårdsön Prästön där de småningom får uppleva diverse spännande och märkliga händelser.

Förutom de två pojkarna har också de talrika hästarna på ön centrala roller genom sina varierande beteendemönster och författarens inträngande inblick i deras psyken – ett drag som är mycket intressant och för läsaren nära hästarna rent psykologiskt. Hästarna är mycket viktiga i romanen i synnerhet som de får kommentera de olika händelserna och spekulera över vad som borde göras för att lätta på de hotfulla situationerna.

 

Skrämmande i tornrummet

Småningom uppenbaras diverse hemligheter i synnerhet då det dramatiska förflutna kommer fram. Lägerdeltagarna skräms även upp med spökhistorier och gradvis blir det också klart att lägerledaren Sirja döljer diverse hemligheter och deltar i en omfattande droghandel. Dessutom visar det sig att det finns något skrämmande i prästgårdens tornrum där pojkarna plötsligt märker att ett fönster öppnas. Och ett ytterligare skrämmande fenomen är de liljekonvaljer som plötsligt uppenbarar sig på pojkarnas sängtäcken.

Till slut avslöjas samtliga brottsliga handlingar på Prästön

Köksan Irma har även en central roll i romanen och tycks samarbeta med Sirja. I samband med droghandeln uppenbarar sig även ett motorcyckelgäng som uppträder hotfullt och spärrar av vägar så att pojkarna har svårt att ta sig fram med hästarna. Till slut avslöjas samtliga brottsliga handlingar på Prästön. Polisen kommer till undsättning och Arvid och Zacke har lyckats fly och lämnat prästön. Men tänker ändå komma tillbaka.

 

Annat tidsperspektiv

Wilma Möller har en stark psykologisk inblick och utvecklar ett finurligt ordval i sina skildringar av personer, hästar och olika situationer: ”Det här är ju plättlätt säger Zacke och pekar bort mot skogsdungen bakom prästgården. Utan att vänta på svar älgar Zacke iväg med målmedvetna kliv. Zacke viftar undan mina konspirationer som om de vore mygg. Grevinnan har nog inte alla mumintroll i dalen”.

Förutom nuet finns här ett annat tidsperspektiv från år 1914 då en ung kvinna hamnade i havet undan förföljelser och de brott som då ägde rum. Wilma Möller har skapat en intressant och mångfascetterad roman.

Dela artikeln: