Författaren Ilija Trojanow, född 1965 och hemma från Bulgarien, flydde med sina föräldrar via Jugoslavien och Italien till Tyskland och bor nu i Wien.

I collageverket Efter flykten, som innehåller allt från självbiografiska avsnitt till aforistiska, lyriska texter och kortprosa, beskriver Trojanow i de varierande korta avsnitten både flyktingproblematiken, livet efter flykten, ambivalensen i relation till det nya landet och återger smärtsamma minnen både från det nya landet och det förlorade hemmet.

Collageverket innehåller allt från självbiografiska avsnitt till aforistiska, lyriska texter

Boken inleds med orden ”Till mina föräldrar, som skänkte mig flykten”. Så noterar Trojanow i det följande avsnittet med rubriken ”Först”:

”Flyktingen är för det mesta ett objekt. Ett problem som måste lösas. Ett tal. En punkt bland kostnaderna. En punkt. Aldrig ett komma. Eftersom han inte längre kan tänkas bort, måste han förbli ett ting.”

Att vara flykting är att vara i ett dilemma

Första delen med rubriken ”(Om störningarna)” handlar om det existentiella dilemmat, det existentiella sökandet som flykting i det nya landet som författaren benämner Nylandet.

Det retoriska greppet är påfallande i boken och översättaren Ola Wallin har på ett utmärkt, stilistiskt kreativt sätt överfört den tyska texten till svenska.

”Flykt kan bara förstås utifrån rörelsen”

I del ett får läsaren möta alla de svårigheter som en flykting hamnar ut för i det nya landet och uppsamlingslägret, allt från språkproblem, identitetskriser, den långa väntan på att den byråkratiska proceduren skall ta slut till, känslan av att vara paria: ”Livet efter flykten är för somliga som ett skrumpnande, ett försvinnande.”

I den andra delen ”(Om befrielsen)” skriver författaren att ”Berättelsen om flykten skrivs för det mesta ur stillaståendets synvinkel. På samma sätt som de bofasta aldrig kommer att förstå nomaderna kan de påstått stationära bara missförstå de flyende. Flykt kan bara förstås utifrån rörelsen.”

Att integreras innebär också ett främmandegörande

Här får man också ta del av hur flyktingen småningom integreras, lär sig det främmande språket och börjar uppleva att det forna hemlandet, i samband med ett tillfälligt återvände, börjar kännas mera främmande än det nya landet.

Det forna hemlandet börjar gradvis kännas mer främmande än det nya

Här reflekterar författaren över nomadtillvaron, över hur människor sedan urminnes tider flyttat till olika platser i världen, och hur de nya platserna, människorna, kulturerna och språken också så småningom berikar den existentiella upplevelsen.

Överlag dryftar författaren även begreppet ”de andra”, hur de som är olika blir bemötta. Efter flykten är en viktig, berörande bok som på ett mångfasetterat sätt tar upp en dagsaktuell problematik i vår värld i dag.

Dela artikeln: