Livsdrömmen åker tur och retur från Österbotten till Amerika. Rutten är bekant för författaren Lars Sunds karaktärer. Sund är tidigare känd för romaner som skildrar det österbottniska, med fokus på Jakobstadstrakten. I genombrottsromanen Colorado Avenue (1991) synliggör Sund de österbottniska svårigheterna då österbottningen lämnar Amerika för att snopet återvända till hemmets slätter. I Sunds färskaste roman Där musiken började (2018) finner man kopplingar till Amerika igen, men denna gång med tonvikt på musikaliska drömmar.

Romanenhar flera olika nivåer av berättande

Där musiken började är uppföljaren till Tre systrar och en berättare (2014) och karaktärerna från den tidigare delen är fortsättningsvis medverkande. Däremot har berättarrösten bytts ut till en annan. Berättaren har personlig koppling till huvudkaraktären Alf Holm, de har nämligen gått samtidigt i lågstadiet och därför vill han nu gå in på djupet av den kända kompositören Alf Holm. Berättaren deltar i en Arbiskurs och där framför han sitt projekt om att skriva en bok om Alf Holms liv som musiker och kompositör. Där musiken började har på det sättet flera olika nivåer av berättande, en där berättaren är i nutid och framför sitt eget liv i koppling till Alf Holms och en annan nivå där själva historien om Alf Holm med omnejd framförs.

Ursprung och återvändande

Förutom Österbottens slätter fungerar även New York som berättelsens spelplan. Alf Holm är en virtuos musiker som i sin barndom levt ett par år i New York. Under uppväxten får han rikligt med beröm av lärare för sitt perfekta gehör. Alfs mammma Ulla-Maj Hom är däremot rädd för att sticka ut i hemstaden, vilket begränsar sonens musikaliska utveckling. Genom hela livet tampas Alf med detta stryptag som också ger upphov till ett trauma. Trots hans uppenbara talang dröjer det innan börjar musicera seriöst. Inte förrän Alf bryter med hemstaden och vågar återvända till barndomens New York finner han musiken på allvar. Passionen till musiken är också det som hjälper Alf genom kommande trauman i livet. Musiken som fötts i Jakobstad, växt upp i New York, följer sedan tillbaka med Alf till Österbotten där han utvecklas som kompositör.

Sunds sätt att skriva min hemstad har etsat sig fast i mig

Mitt eget ursprung som Jakobstadsbo går inte att förneka i denna läsning av Där musiken började. Som 16-åring läste jag Sunds debutroman Natten är ännu ung (1975) som blev min utväg till insikt i trakten jag var tvungen att utstå. Därför har Sunds sätt att skriva min hemstad etsat sig fast i mig och Där musiken började är lika träffsäker på strängarna i sitt sätt att behandla den kultur som omfamnar Jakobstad. Berättelsen utspelar sig från 1960 fram till 1989 med några glimtar från vår nutid, och trots att jag inte levde då känner jag till punkt och pricka igen de personer och områden som verkligen existerar i verkligheten. Mitt eget efternamn figurerar till och med i boken. Sund är på det sättet skicklig, han binder elegant ihop verklighet och fiktion till en enda härva där man inte längre vet vad som är Jakobstad och vad det är som Lars Sund hittat på.

Klass och musik går hand i hand

Sund har utöver träffsäker miljöbeskrivning en intellektuell ton i sin emotionella stil. Samtidigt som den historiska kontexten väcker intellektuell nyfikenhet, svallar känslorna för karaktärernas livsöden. Särskilt den politiska historia som framförs i berättelsen är lärorik och därtill viktig att ta upp. Sexism och klasskillnader inom politisk samhörighet framkommer i och med att Alfs mamma Ulla-Maj Holm blir riksdagsledamot för SFP under 1970-talets slut. Även den kommunistiska rörelse som verkade i Finland under slutet av 60-talet framförs också genom att karaktären Neppe är aktiv i kommunistiska studentrörelser. Klass och musik går därmed hand i hand under berättelsens gång. Klasskillnaderna i Jakobstad under 1960 och 70-talen presenteras genom musiken på följande sätt:

Musiken förenade oss, musiken delade oss: i vår stad var vi två grupper som stod emot varandra, Beatles-gänget och Rolling Stones-sjakket. De som lyssnade på Beatles var bättrefolksbarn, gick i Samskolan och brukade sitta på Grill Terazzo; The Rolling Stones musik var hårdare, råare, mer kompromisslös; vi som gillade den var i allmänhet sprungna ur arbetarklassen, gick i Yrkesskolan eller Wärtsilas verksstadsskola eller jobbade redan; vi satt på Kulma-Grillen om kvällarna och rökte röd North State.

Där musiken började är en historia där musikens kulturella kontext beskriver en hel generation

Där musiken började är en historia där musikens kulturella kontext beskriver en hel generation. Genom att ha med Bruce Springsteen i samma kapitel som kommunistiska demonstrationer, bildas en helhetsbild av en värld där motsatserna och olikheterna existerade i samma småstad.

 

Dela artikeln: