Det har inte blivit bättre trots #metoo. I varje fall inte hos oss. Sexuella trakasserier och våldtäkter har ökat med 15% år 2018. Övergrepp mot barn, det vill säga ofrivilliga sexuella närmanden och utföranden av sexuella gärningar mot flickor och pojkar under 16 år, har också ökat enligt den statistik som finns tillgänglig. Däremot har andelen av utlänningar som gör sig skyldiga till dessa minskat.

#metoo och #dammenbrister har varit och är oerhört viktiga. Det syns tyvärr bara en alldeles liten ljusning, om ens det. Ändå verkar det som om det faktum att så många kvinnor, men också män, har trätt fram och berättat om många års och till och med årtiondens trakasserier, inte mycket har påverkat särskilt mäns osakliga och våldsamma beteende mot kvinnor.

#metoo och #dammenbrister har varit och är oerhört viktiga. Det syns tyvärr bara en alldeles liten ljusning

Säkert har många män tagit åt sig och sett sig i spegeln. Många kanske inte ens vågar uppföra sig som de har gjort förut. Men tillräckligt många är fortfarande okunniga eller låtsas vara det, eller – ännu värre – bryr sig inte om att idka självkritik och utöva kritik mot gamla, inlåsta vanor där machokulturen regerar. Inte ens det att så många berömda, framgångsrika och förmögna män har blivit utpekade och åtalade, verkar skrämma förövarna. Det är som om synsättet att betrakta kvinnor och flickor som självklara objekt för sexuella gärningar är så fastlåst att det behövs mycket mera för att stoppa tåget som bara rusar på.

En liten bok som är fem böcker

Det nya förlaget En liten bok ger ut små böcker om brännbara ämnen. ”En liten bok om sexuella trakasserier” består egentligen av fem tunna böcker med olika rubriker. En av böckerna består av serier, ett slags comic strips. Nadia Andersson har skrivit ”Alter ego”, Mia Franck ”Förlåt det var inte meningen”, Alva Lobråten ”Bryta sig fri”, Jonas Forsbacka ”Killkompisar” och Roh Petas ”I morgon är en bättre dag”.

En liten bok är ett finlandssvenskt projekt i tiden som genomförs av unga människor som är djupt engagerande. Det är ganska imponerande att få något sådant här att fungera i dagens kommersialiserade kulturklimat.

Det är ganska imponerande att få något sådant här att fungera i dagens kommersialiserade kulturklimat

Författarna och tecknaren har flera infallsvinklar på frågan om sexuella övergrepp och manschauvinism. Dels handlar det om att skildra och problematisera tonåringars identitetsfrågor när det gäller självständighet och respekt, dels om att diskutera frågan ur ett djupt perspektiv där författarna betonar det onda bestående beteendet mot flickor och kvinnor som många män fortfarande går och bär på i ett arv som är både lockande och betungande.

Fokus på unga

Det handlar förstås inte enbart om sex utan också specifikt om manlig maktutövning. Detta fenomen att så många, i första hand män, fortfarande betraktar det andra könets representanter och partners nästan mera som objekt än subjekt. Och det är inte så att detta i första hand kommer in från andra mera konservativa kulturer, till exempel genom invandrare, utan det är ett typiskt europeiskt och västligt fenomen som bara inte riktigt vill ge med sig. Samtidigt finner i berättelserna och diskussionerna i böckerna de unga tjejerna och kvinnorna styrka i varandra och i den självständighet som ett liv på 2010-talet ändå bjuder på.

Föräldrarna har bakgrundsroller i de här böckerna

Föräldrarna har bakgrundsroller i de här böckerna. Fokus ligger på att ungdomarna är mycket självständiga även om nog ”mamma” finns där med sina regler och begränsningar. I en av berättelserna där pojkvännen är våldsamt svartsjuk och till sist blir avvisad, får den unga kvinnan stöd och tröst av sin nära vän som är gay men som inte riktigt kommit ut med det. Han är också ett typiskt offer i en motstridig tid där det i princip och ofta också i verkligheten är helt okay att vara homosexuell, men där det ändå fortfarande finns många fördomar och mobbning, också mot kanske främst pojkar som kommit underfund med sin homosexuella läggning och söker en plats där man kan känna sig bekräftad och godkänd. Det är fortfarande ingen självklarhet ens i en modern västerländsk miljö som den finländska eller den finlandssvenska.

Kulturen är motsägelsefull

Alkoholen spelar en ganska stor roll i de ungdomars beteenden som skildras. Det är likadant som för fyrtio eller femtio år sen. När man är full så händer oftast mera brutala och sårande saker. Alkohol och droger, som ju är rätt vanliga inslag i äldre tonåringars och unga vuxnas liv, ökar inte humanism, fördragsamhet, tålamod och eftertanke. Det kan låta självklart men den här kulturen är motsägelsefull. Den kan framstå som något som öppnar upp men i själva verket håller den kvar gamla och unkna beteendemönster ifall den inte är en naturlig del av livet som är under kontroll utan blir dominerande.

Böckerna balanserar mellan att skildra enskilda människor och relationer och att fungera som ett tunga debattinlägg

En liten bok om sexuella övergrepp, som delvis alltså är litterär, delvis nästan dokumentär, håller en rätt så hög nivå och saker benämns vid deras rätta namn. Det är positivt att det finns två manliga skribenter bland författarna. Jonas Forsbacka och Roh Petas diskuterar effektivt och analytiskt på olika sätt att det nu är dags för oss män att inte enbart komma med läpparnas bekännelse utan att verkligen börja se över hela den manliga dominans som finns kvar i samhället. De olika nivåerna av övergrepp och trakasserier ända upp till våldtäkt och mord på kvinnor och flickor lyfts verkligen fram i rampljuset. De olika böckerna balanserar bra mellan att skildra enskilda människor och relationer och att fungera som ett tunga debattinlägg. Trots att #metoo ännu inte kunnat ändra på sexismen så är den förstås en stor och tung vägöppnare.

 

 

Dela artikeln:

 

Mer information på nätet

Förlagets presentation Intervju i Hbl