Terrorismen och oron inför det aktuella världsläget är temat i Paul von Martens nyaste bok, den thrilleraktiga romanen Nemesis eller lika för lika. Nemesis, hämndens gudinna i den grekiska mytologin, straffar människor för övermod. Hos Paul von Martens (f. 1930) blir i denna hans tolfte bok sedan debuten med Mannen som byggde en båt (1977) det framför allt fråga om en inre kamp där livsfrågor, moral eller amoral, skuld, oskuld, tro och förnekelse intensivt skärskådas.

Romanens huvudperson, redaktör Stig-Olof Stenbrott, som faktiskt – och symboliskt – kallas S.O.S., skriver en ledare som medför att han får besök från den amerikanska ambassaden. Och plötsligt beskylls han för att stöda terrorismen och dras in i en trasslig intrighärva, avskedas, blir tvungen att lämna allt och fly.

Fruktan för vedergällningen

Det som S.O.S. de facto skrev i sin ledare handlade om att man inte kan ”förstå dynamiken i USA:s världspolitik om man inte räknar med den dunkla rädsla för vedergällningen, som gör supermakten rastlös, ständigt på sin vakt, alltid beredd att slå till med full makt. Preventivt, som det heter, föregripande.”

Under sin händelserika flykt träffar S.O.S. diverse personer som utlöser samtal och en inre, etisk rannsakan Mötet på en prästgård med prästen, prästens hustru och ytterligare en, som visar sig vara våldsman, innehåller dessvärre vissa osäkra element som innebär att S.O.S. inte vet vem han egentligen kan lita på.

Försöken att ta kontakt med hustrun, som befinner sig utomlands, är också komplicerade. Ingen svarar således på sos-anropen från S.O.S. Alla tycks svika Stenbrott, vars tillnamn också innehåller en metaforisk koppling.

Var finns skulden?

I Paul von Martens Nemesis-roman, med sin thrillerlikt konstruerade ramberättelse och strama stil, är det huvudsakligen fråga om det besinningslösa onda i världen, våldet mot oskyldiga individer, brotten mot mänskliga rättigheter, supermakter mot den lilla människan, människan som utövar ondska mot sin medmänniska. Och så kan man också fråga sig: Var finns skulden? Vem är sist och slutligen Nemesis, hämnaren?

Paul von Martens tar upp viktiga, universella frågor, målar upp en dystopisk tillvaro där individen allt mera blivit en mekanisk spelbricka på stormakternas cyniska spelbräde, där allt från tro och ideologier till konsumism och förintelsevapen går att sälja.

Dela artikeln: