I mer eller mindre allegorisk form har Vladimir Sorokin (f. 1955) i romanen I det heliga Rysslands tjänst skrivit en dyster framtidsvision, en både komisk och karrikerad dysutopi över Ryssland där händelserna är förlagda tjugo år framåt i tiden. Och inte minst tack vare Ben Hellmans finurliga, kreativa översättning till svenska kommer också Sorokins både humoristiskt ironiska språkhantering, lyriskt parodiska stil och mångbottnat skarpa satir till sin rätt.

På ett liknande sätt som i sina två tidigare till svenska översatta romaner Blått fett (2001) och Is (2006) penetrerar Vladimir Sorokin även här det ryska, sovjetiska och postsovjetiska samhället. Efter Blått fett fick Sorokin, då romanen utkom på ryska 1999, ett åtal på nacken på grund av de ”pornografiska” inslagen.

Vladimir Sorokin hör till de ryska författare som representerade undergroundkulturen i Moskva på 1980-talet och först i slutet av glasnost-perestrojkatiden kunde börja publicera sig i litterära tidskrifter.

Kina styr världen

Blått fett är förlagd till år 2068 då Ryssland redan styrs av Kina och där Sorokin satiriskt blickar tillbaka på Sovjetregimen medan den likaså dystopiska romanen Is rör sig i en humanoid värld där en mystisk sekt fångar in blonda, blåögda varelser.

I det heliga Rysslands tjänst berättar om en dag i opritjniken Komjagas liv. Här drar man förstås snabbt en analogi till Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitjs liv även om Sorokins Komjaga representerar fortsättningen på KGB/FSB, dvs en lydig, trogen representant för den ryska säkerhetstjänsten som bugar för Härskaren och sin närmaste boss Lillefar (även Stalin kallades för Lillefar), hurrar och skålar stup i kvarten för det Heliga Rus. Analogier kan förstås också dras till Putins Ryssland och de antidemokratiska tendenser, den korruption och det förtryck som breder ut sig.

De uvaldas brödraskap

I Vladimir Sorokins Rus råder diktatur, total kontroll, utpressning och förföljelser. De utvalda, privilegierade säkerhetsmännen, som bildar ett machoaktigt brödraskap, mördar, förföljer och fängslar det stackars utsatta ”vanliga” folket. Men inte heller de rika adelsmännen går säkra, utan kan när som helst råka i onåd och bli mördade. En hög mur skiljer Rus från väst och Europa som inte mera duger till något. Nu är det Kina som gäller och Rus bedriver ivrig handel med grannen i öst.

Det är en hård, förljugen mansvärld som råder. Kvinnorna är mer eller mindre objekt och utnyttjas brutalt av säkerhetsmännen som känner sig stolta över sin utvaldhet.

Händelserna i romanen äger rum inom ett dygn och berättas i jagform av huvudpersonen, Andrej Danilovitj Komjaga som har en ytterst bråd dag. Först skall en misshaglig adelsman avrättas, hustrun gruppvåldtas av säkerhetsmännen och godset brännas upp. Sen blir det både besök i kyrkan, kontroll av ett konsertframträdande, en snabbtripp till Sibirien och litet korruption vid tullgränsen, besök hos en sierska, diverse njutningsfyllda stunder som kulminerar i gruppbastu och gruppsex i analform mellan säkerhetsmännen.

De parodiska anspelningarnas roman

Dessa äckligt sadistiska element, den religiöst svamliga mystiken och de satiriska politiska referenserna framförs via Komjagas berättarröst på ett mångtydigt sätt. Dels har vi här Komjagas hänförande kommentarer, eggande upplevelser och religiöst mässande retorik som sedan kan tolkas på olika sätt. Så finns här ett slags subtext med anspelningar på rysk, tsarrysk, sovjetrysk historia, politik och kultur. Och ytterligare ett metaplan består av författarens parodiska humor.

Romanen innehåller allt från groteskerier, absurda, surrealistiska scener till psykologisk terror, anspelningar på Röda oredan, den Ryska björnen och knarkorgier, den ryska undergroundkulturen som är urgammal och rutten. Sorokin anspelar också frejdigt på alla myter om det heliga Ryssland och parodierar ytterligare både myterna och myternas klichéer.

Vladimir Sorokin lyckas med sin skarpa analys och sina ironiska skildringar av människor, händelser, miljöer och tankeinnehåll skapa en superburlesk roman som dekonstruerar det förflutna, nuet och det framtida Ryssland.

Dela artikeln: